Cách bắt đầu với Google for Education

Google luôn sẵn sàng hỗ trợ người dùng mọi bước, từ lập kế hoạch đến đào tạo và mọi thứ liên quan. Khám phá bộ tài nguyên toàn diện để giúp thiết lập và chạy nhanh chóng.

Làm việc với một chuyên gia

Đối tác của Google là các chuyên gia trong việc triển khai và quản lý các sản phẩm của Google và họ sẽ giúp quản trị viên tạo một kế hoạch triển khai đáp ứng nhu cầu.

Tìm kiếm đối tác

Triển khai Google Workspace

Tìm các công cụ và tài nguyên để giúp bạn và toàn bộ tổ chức của bạn thiết lập và hoạt động với Google Workspace.

Bắt đầu với Google Workspace

________________________________________________________

Tìm hiểu các tùy chọn dễ dàng để thiết lập

Xem các phương pháp hay nhất về miền

________________________________________________________

Luôn có các bản cập nhật và cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Xem các video sau đây

5 mẹo để triển khai Google Workspace for Education.

Triển khai Chromebook

Tìm hiểu cách kết nối, đăng ký, quản lý và cập nhật Chromebook cũng như các thiết bị Chrome.

Xem tài liệu triển khai

__________________________________________________

Thiết lập triển khai thử nghiệm hoặc định cấu hình toàn bộ nhóm.

Xem hướng dẫn

__________________________________________________

Luôn cập nhật với Trình duyệt Chrome và Chrome OS.

Xem ghi chú phát hành

Bắt đầu với Google Cloud

Tìm mọi thứ từ hướng dẫn cách làm, hướng dẫn, v.v.

Khám phá tài nguyên

Ý tưởng thực tế từ các nhà lãnh đạo K-12

Trong Trung tâm Chuyển đổi Google cho Giáo dục, khám phá các ví dụ trong thế giới thực và khơi nguồn ý tưởng về cách tạo ra văn hóa công nghệ tại cơ sở.

Thiết lập trường học với công nghệ phù hợp

Các chương trình thí điểm giúp đảm bảo việc triển khai công nghệ thành công, hiệu quả về chi phí

Xem thêm...

Thu hút phụ huynh bằng cách đưa họ trở lại trường học

Hãy xem chương trình “Đại học dành cho phụ huynh” có thể giúp phụ huynh tham gia nhiều hơn vào việc chuẩn bị cho học sinh một tương lai tươi sáng như thế nào.

Xem thêm...

Học tập đổi mới bắt đầu với đào tạo nhà giáo dục mạnh mẽ

Xem cách đào tạo của giáo viên để tích hợp công nghệ với chương trình giảng dạy chất lượng cao có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên toàn trường.

Xem thêm...

Thực hiện một cách tiếp cận để lãnh đạo học sinh

Tạo cơ hội cho sinh viên hiểu biết về công nghệ tỏa sáng và phát triển kỹ năng lãnh đạo khi họ giúp đỡ cộng đồng trường học của mình.

Xem thêm...